Beoordeling door klanten: 8.5/10 - 702 beoordelingen

 

Privé of zakelijk leasen bij Frank Aarts? Dat kan!

 

Bij Frank Aarts Leasing kunt u als particulier een (tweedehands) auto privé leasen. Ook voor uw onderneming kunt u bij ons terecht. U kunt de auto leasen tegen zeer concurrerende leaseprijzen. Dit betekent voor u duidelijkheid, gemak en betrouwbaarheid. U betaalt voor mobiliteit zonder financiële risico.

Ons motto is “Veel rijplezier zonder autozorgen”.

 


Private Lease

Naast lage kosten garandeert Private Lease u veel service en gemak. Zo bieden wij u nieuwe of jong gebruikte auto’s aan, direct leverbaar uit onze voorraad. Daarbij zijn alle autokosten (behalve brandstof) in het leasetarief opgenomen. Ook winterbanden behoren tot de mogelijkheden. Door een nauwe samenwerking met onze partners, maar ook door hen constant kritisch te beoordelen, optimaliseert Private Lease voortdurend haar service.

 

Klik hier voor contact met onze afdeling Leasing.

 


Full Operational Lease

Door onze kennis, ervaring en inkoopkracht realiseren wij lagere wagenparkkosten voor uw onderneming. U kunt bij deze voordelige leasevorm goed budgetteren omdat alle kosten zijn inbegrepen: afschrijving, rente, houderschapsbelasting, all risk verzekering (incl. een ongevallen inzittenden verzekering), reparaties, banden en onderhoud, hulpservice en vervangend vervoer door heel Europa. Ook winterbanden behoren tot de mogelijkheden. U krijgt geen verassingen en wij garanderen u mobiliteit; 24 uur per dag, 7 dagen per week!

 

Klik hier voor contact met onze afdeling Leasing.

 

 


Voordelen van leasen

 • Totale klant ontzorging
 • Uitbesteding van de investering
 • Geen onvoorziene kosten
 • Geen risico op restwaarde
 • Gegarandeerd 24/7 mobiliteit door heel Europa
 • Koopoptie zonder verplichtingen
 • Hoogstaande service

Het leasecontract kan voor de afgesproken einddatum (schriftelijk) worden opgezegd. U krijgt dan wel te maken met een opzegvergoeding. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 50% van de nog resterende leasetermijnen. Wij bepalen de opzegvergoeding op basis van twee methodes, en brengen de voor u voordeligste methode in rekening.

 

Voorbeeld

Stel u heeft een leasecontract gesloten voor 48 maanden en maximaal 10.000 kilometers per jaar. De leaseprijs is € 300,- per maand. Na 40 maanden wilt u graag het leasecontract beëindigen. De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het leasecontract).

 

Methode 1
Als het contract was doorgelopen had u nog 8 keer de leaseprijs van € 300,- betaald, dat is € 2.400,-. Omdat u de lease voortijdig wilt beëindigen is de maximale opzegvergoeding 50% over de € 2.400,-, dat is € 1.200,-.

 

Methode 2
Daarnaast kijken we wat de leaseprijs was geweest als u bij aanvang direct een looptijd van 40 maanden had gekozen. Stel dat de leaseprijs bij 40 maanden € 320,- zou zijn. Dan heeft u 40 maanden € 20,- per maand (€ 320,- min € 300,-) te weinig betaald, dat is in totaal € 800,-.

 

In dit geval is de tweede methode voor u voordeliger, daarom brengen we een opzegvergoeding van € 800,- in rekening.
De opzegvergoeding (en overige openstaande bedragen) moet bijgeschreven staan op ons bankrekeningnummer op de gewenste einddatum (inleverdatum auto), anders loopt het leasecontract door.

 

 • De volledige eigen bijdrage voor schade bij aanvang van de leaseperiode bij een niet verhaalbare schade is € 500,- (of het schadebedrag als dat lager is).
 • Bij de eerste niet verhaalbare schade berekenen we u slechts 30% van de eigen bijdrage door (€ 150,-).
 • Bij de tweede niet verhaalbare schade berekenen we u 50% (€ 250,-) door.
 • Voor alle volgende niet verhaalbare schades gedurende de looptijd van het contract brengen we de volledige eigen bijdrage (€ 500,-) bij u in rekening.

 

Frank Aarts Leasing is vanuit het Keurmerk Private Lease verplicht een registratie te doen bij BKR. Voor het toetsen en registreren bij BKR werken we samen met Care4Lease B.V.. Het bedrag dat geregistreerd wordt staat vermeld op de leaseovereenkomst. Daarnaast zijn we verplicht betalingsachterstanden bij BKR te melden, dit conform de richtlijnen van BKR.

 

Rekenvoorbeeld BKR Registratie:

 • De looptijd van uw leasecontract is 36 maanden
 • Uw maandtermijn is € 250,-
 • Care4Lease registreert bij BKR 36 x € 250,- x 65% = € 5.850,-

 

Aandachtspunt

Wanneer u binnen de looptijd van een Private Lease contract van plan bent een huis te kopen is een Private Lease contract van invloed op de aanvraag van een hypotheek.

 

Bij stranding door pech of schade kunt u 24 uur per dag bellen met de hulpdienst van de leaseafdeling op nummer 026 - 3553368.

 

We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u daar niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als u ons dit laat weten, want het geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening verder te verbeteren. Uw klacht nemen we heel serieus en handelen we op correcte en adequate wijze af.

 

U kunt contact opnemen met uw contactpersoon. Een andere mogelijkheid is een e-mail sturen naar: info@frankaarts.nl of een brief sturen naar:

Frank Aarts Leasing
t.a.v. Directie
Nieuweweg 187
6603 BL Wijchen

 

Wilt u uw klacht per e-mail of per post bij ons melden? Zorg er dan voor dat de volgende punten in uw melding opgenomen zijn. Dan kunnen we uw melding zo snel mogelijk in behandeling nemen.

•Naam
•Adres
•Woonplaats
•Telefoonnummer en/of uw e-mailadres
•Indien van toepassing uw contractnummer en/of het kenteken van uw leaseauto
•Een omschrijving van uw klacht

 

Elke uiting van ongenoegen over de gang van zaken bij Frank Aarts Leasing wordt door ons als klacht gezien. Daarbij kan er sprake zijn van ontevredenheid over de dienstverlening, de service of onze communicatie met u. Maar ook als u onze handelwijze als onvoldoende klantvriendelijk ervaart of als u niet te spreken bent over ons product. Laat het ons weten, zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

 

Uw klacht wordt neergelegd bij de leidinggevende van de afdeling waar uw klacht betrekking op heeft. Deze leidinggevende zorgt voor registratie van uw klacht, bevestigt binnen vijf werkdagen dat uw klacht is ontvangen en wijst een klachtbehandelaar aan. Wij streven naar een oplossing van uw klacht binnen tien werkdagen. Mochten we binnen die termijn nog geen standpunt kunnen bepalen, dan laten we u weten waarom dit zo is en wanneer u alsnog een oplossing kunt verwachten. Heeft u vragen gedurende de periode dat de klacht in behandeling is? Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon.

 

Frank Aarts Leasing acht het van groot belang dat een doorzichtig traject rond de binnenkomst, de afhandeling en de op verbetervoorstellen gerichte analyse van klachten, leidt tot een verdere optimalisering van haar dienstverlening. Zij heeft hiertoe in hoofdlijnen de navolgende procedure ontwikkeld:

 1. Nadat wij een klacht hebben ontvangen en geregistreerd, wordt een klachtenbehandelaar benoemd. Deze informeert de klager persoonlijk over de inhoudelijke wijze van afhandeling van de klacht. Klachten gericht aan de directie worden door de directie zelf beantwoord.
 2. De klachtenbehandelaar streeft naar een oplossing binnen tien werkdagen na uiting van de klacht.
 3. Soms is het voor de klachtbehandelaar niet mogelijk binnen tien werkdagen een standpunt te formuleren. In dat geval voorziet hij de indiener in ieder geval van een tussenbericht met de aankondiging op welk tijdstip hij alsnog inhoudelijk zal reageren.
 4. De klachtenbehandelaar beargumenteert zijn standpunt zo volledig mogelijk, met vermelding van alle onderdelen van de klacht, zoals deze oorspronkelijk zijn verwoord.
 5. Klachten, die kunnen worden herleid tot een tekortkoming in de door Care4Lease geleverde diensten en/of producten, kunnen worden vertaald naar een binnen de organisatie voor te stellen procesaanpassing.

 

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die auto’s leasen (langdurig) aan particulieren.

Welke klachten behandelt de commissie Private Lease?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:
•De service van de leasemaatschappij
•De uitleg van het leasecontract
•De kwaliteit van het leasevoertuig
•Beëindiging (of tussentijdse ontbinding) van het leasecontract
•Geschillen over schade aan het voertuig bij inlevering
•Betalingsgeschillen, bijvoorbeeld over de wijziging van het maandbedrag.

 

Voor de acceptatie en toetsing bij BKR werken we samen met EDR. Als u tijdens het acceptatieproces vragen heeft kunt u contact opnemen met EDR via telefoonnummer 070 - 4525310 of via e-mail acceptatie (at) edrcs.nl.

 

Tijdens kantoortijden (8.30 – 17.30) kunt u telefonisch contact opnemen met de backoffice van Frank Aarts Leasing op telefoonnummer 088-3741749voor vragen over:

 

1. schade? Toets 1

2. onderhoud? Toets 2

3. facturen of betalingen? Toets 3

4. lease-offerte of leasecontract? Toets 4